Regulamin Udzielania Dotacji
przez
Fundację Na Rzecz Studentów i Absolwentów UW

§ 1

Fundacja udziela dotacji na realizację przedsięwzięć zgodnych ze statutem Fundacji a w szczególności z Rozdziałem II Statutu Fundacji określającym cele i środki działalności.

§ 2

 1. Fundacja udziela dotacji tylko organizacjom studenckim działającym w Uniwersytecie Warszawskim, kołom naukowym zarejestrowanym na Uniwersytecie Warszawskim, studentom i doktorantom UW oraz samorządom studenckim UW.
 2. Fundacja nie udziela dotacji organizacjom studenckim o charakterze politycznym w rozumieniu ustawy o partiach politycznych ( Dz. U. z 08.07.1990 r.)

§ 3

Fundacja nie udziela dotacji na:

 1. finansowanie bieżącej działalności organizacji a w szczególności na pokrycie kosztów bieżących.
 2. cele będące przedmiotem pośredniego finansowania poprzez instytucję pośredniczącą na rzecz nieznanego odbiorcy.
 3. przedsięwzięcia nierealizujące celów statutowych Fundacji.
 4. refundację poniesionych już wydatków.
 5. na realizację projektów bez własnego finansowego udziału wnioskodawcy

§ 4

Środkami Fundacji powinny być wspierane w szczególności:

 1. przedsięwzięcia o charakterze badawczym lub naukowym realizowane przez podmioty wspierane w § 2 pkt. 1.
 2. organizacje konferencji naukowych dla studentów i absolwentów UW.
 3. finansowanie udziału studentów i absolwentów UW w konferencjach naukowych organizowanych przez inne podmioty.
 4. wymiana studentów.
 5. imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym organizowane dla studentów UW.
 6. organizacja spotkań mających na celu poznanie się i integrację studentów UW.
 7. zakupy pomocy naukowych i książek dla studentów UW.

§ 5

 1. Zarząd Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów UW określa corocznie w budżecie wysokość środków przeznaczoną na dotacje.

 2. Do dyspozycji Zarządu znajduje się do 25% kwoty, o której mowa w pkt. 1, którą przeznacza się na dofinansowanie projektów bardzo pilnych”.

§ 6

 1. Podmiot ubiegający się o dotacje powinien przedłożyć wniosek o dotacje zgodny ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
 2. Wnioski muszą być składane w następujących terminach:
  – 30 września
  – 15 stycznia
  – 15 maja
  w biurze Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UW (ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa)

 3. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od upływu ostatecznych terminów składania, o których mowa w pkt. 2

§ 7

Wnioski rozpatruje trzy osobowa Komisje powołana przez Kapitułę Fundacji

§ 8

Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez komisję są zatwierdzane przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 9

Decyzje w rozdziale dotacji mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Kapitułę Fundacji.

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)