Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim od 20 lat prowadzi bezpłatne poradnictwo dla studentów. Pomagamy słuchaczom wszystkich stołecznych uczelni.
Organizacją prowadzącą Poradnię jest Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytet Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, od 2011 ponownie we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów UW.
W Poradni udzielamy konsultacji zarówno z zakresu spraw typowo uczelnianych (np. przyznanie stypendium, zmiana programu studiów, zaliczenie etapu studiów), jak i spraw „życiowych” (np. wynajem mieszkania, umowa zlecenie, alimenty).
Akademicka Poradnia Prawna na UW kontynuuje tradycje Studenckiej Poradni Prawnej przy Fundacji „Universitatis Varsoviensis” powstałej w 1998 roku, oraz Adwokatury Studenckiej Samorządu Studentów UW, powołanej w roku 1993.
W Poradni przez cały rok dyżurują, w charakterze Młodszych Doradców, studenci Wydziału Prawa i Administracji UW. Nad jakością udzielanych porad czuwają Starsi Doradcy, posiadający duże doświadczenie w świadczeniu usług prawnych.
Biuro Akademickiej Poradni Prawnej UW mieści się na terenie Kampusu Centralnego,
ul. Krakowskie Przedmieście 24, budynek Zarządu Samorządu Studentów UW, pok. 109.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji!

Szczegółowe informacje o dyżurach i warunkach otrzymania pomocy znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.akademickaporadniaprawna.pl