Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego od 1992 r. Jest też jedną z najprężniej działających organizacji akademickich w Polsce.

Do celów statutowych Fundacji należy działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja w ramach swojej działalności wspiera organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcia innych organizacji działających na Uniwersytecie Warszawskim. Organizacje studenckie działające na Uniwersytecie Warszawskim mogą skorzystać z naszego biura, telefonów, komputerów, kserokopiarki itp. Służymy im także pomocą prawną, użyczamy konta oraz pomagamy przy rozliczeniach finansowych.

Prowadzimy również Akademicką Poradnię Prawną, w której studenci mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną. W ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2019 Fundacja otrzymała grant na realizację zadania pt.: „Akademicka Poradnia Prawna 2019/2020”.

Od 1997 roku przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy program pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych. W ramach utworzonego przez Fundację funduszu przyznawane są granty na badania naukowe oraz kupowany jest sprzęt do wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego.

W roku 2017 minęło 20 lat współpracy Fundacji z Uniwersytetem Warszawskim na rzecz studentów niepełnosprawnych. W tym czasie przekazaliśmy na ten cel ponad 1.700.000 zł.

W 1997 roku Fundacja uruchomiła program pomocy dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach tego programu przekazujemy BUW środki na zakup książek do księgozbioru dydaktycznego.

Fundacja zarządza Klubami Proxima, Hybrydy oraz Palladium, które prowadza bardzo szeroką działalność kulturalną. Organizujemy koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne zawody sportowe i wiele innych przedsięwzięć. Na stałe wpisały się już w warszawską rzeczywistość imprezy organizowane przez naszą organizację: Juwenalia Warszawskie, Blues Rock Jazz Warsaw Festiwal, Warsaw Blues Night.

W 2018 roku Fundacja zorganizowała w Teatrze Palladium cykl koncertów pt. „Chopin był z UW!” z okazji 200-lecia inauguracji zajęć na Uniwersytecie Warszawskim. Ideą koncertu było nie tylko upamiętnienie 200. rocznicy inauguracji nauczania na Uniwersytecie Warszawskim lecz również przypomnienie, że jest to miejsce szczególne w biografii Fryderyka Chopina. Kompozytor nie tylko przez dziesięć́ lat mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem na terenie kampusu uniwersyteckiego w tzw. gmachu porektorskim (obecnie siedziba Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Orientalistyki), lecz także ukończył Szkołę̨ Główną Muzyki, będącą̨ częścią̨ uniwersyteckiego Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych.

Od wielu lat Fundacja wraz z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Przykarpackim w Iwanno-Frankiwsku angażuje się w projekt pt. „Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – opracowanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej” mający na celu odbudowę Obserwatorium. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-remontowej dla obiektu Obserwatorium, który udało się zrealizować w 2018 roku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przystosowania w przyszłości Obserwatorium do potrzeb współczesnej turystyki górskiej, a także przywrócenia mu niektórych funkcji badawczo-naukowych. Stworzy również podstawy do stworzenia na tym terenie bazy materialnej do prowadzenia dialogu młodzieży akademickiej i współpracy polsko-ukraińskiej.

Jesteśmy organizacją, która cały czas się rozwija i poszerza swoją działalność o nowe programy i inicjatywy. W lutym 2011 roku uruchomiliśmy scenę teatralną – Teatr Palladium.

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)