W roku 2018 minęło 21 lat współpracy Fundacji z Uniwersytetem Warszawskim na rzecz studentów niepełnosprawnych. W tym czasie przekazaliśmy na ten cel ponad 1.700.000 zł. Od 1997 roku przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy program pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych. W ramach utworzonego przez Fundację funduszu przyznawane są granty na badania naukowe  oraz kupowany jest sprzęt do wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego.

Informujemy, że „Regulamin pomocy materialnej dla niepełnosprawnych studentów UW” uległ zmianie. W 2011 r. W sprawie szczegółów oraz nowego wzoru wniosku prosimy kontaktować się z :

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. /22/ 55 24 222, /22/ 55 20 277 /22/ 55 24 224
fax /22/ 55 20 224
e-mail: bon@uw.edu.pl
www: bon.uw.edu.pl