Fundacja w ramach swej działalności wspiera organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcia organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Warszawskim. Mają one możliwość korzystania z naszego biura, telefonów, komputerów, urządzeń biurowych.
Służymy pomocą prawną, użyczamy konta oraz pomagamy w rozliczeniach finansowych.
W 1997 roku powołana została komisja, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o dotacje wpływające do Fundacji i podziałem przeznaczonych na ten cel środków. Wnioski rozpatrywane są cztery razy w roku.
W nagłych przypadkach Zarząd dysponuje własną pulą środków, z której może udzielić dotacji.
W szczególności Fundacja wspiera przedsięwzięcia o charakterze badawczym, naukowym, konferencje, imprezy kulturalne i sportowe.
Dyżury prowadzi Jacek Persa w każdy wtorek w godz. 17:00-19:00.
Godziny dyżuru mogą ulec zmianie dlatego prosimy o kontakt mailowy z Panem Jackiem Persą jtpersa@o2.pl
Budynek Samorządu Studentów UW
Mały Dziedziniec
I piętro, pokój 109
ul. Krakowskie Przedmieście 24
tel. 826 49 99