Projekt „Sztuka wojenna XVII-XIX w. w wybranych obiektach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych i Gabinetu Rękopisów BUW, kontynuacja”

Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023 i jest kontynuacją zadania realizowanego w 2021 roku w partnerstwie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, dofinansowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Jego meritum jest opracowanie, digitalizacja i opublikowanie w bibliotece cyfrowej

Crispa (https://crispa.uw.edu.pl/) cennych map i rękopisów z okresu od XVII do poł. XIX w.

związanych ze sztuką wojenną tego okresu. Są to 79 obiekty (4526 skany), w tym: 39 rękopisów z Gabinetów Rękopisów BUW i 40 map z Gabinetu Kartograficznego BUW.

Rezultaty projektu wzbogacą kolekcję tematyczną „Sztuka wojenna w zbiorach BUW” biblioteki cyfrowej Crispa, która zawiera obiekty zdigitalizowane w ramach poprzedniej edycji projektu.

Ze względu na wygaśnięcie praw autorskich (obiekty z okresu od XVII do początku XIX w.) obiekty zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców – będzie mógł z nich skorzystać

bez logowania każdy, kto odwiedzi stronę biblioteki cyfrowej.

W zbiorach Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się wiele niezbadanych dotychczas materiałów rękopiśmiennych dotyczących problematyki wojskowości i szeroko rozumianej sztuki wojennej, obejmujących okres od początku XVII do pierwszej połowy XIX wieku. Wyodrębniona kolekcja zawiera m.in. wspomnienia uczestników wydarzeń wojennych, podręczniki i materiały szkoleniowe dla wojskowych, rozkazy i dokumenty związane z działaniami wojsk polskich. Dobrym przykładem jest tu rękopis:

„Instrukcja wojskowa Bogusława Radziwiłła namiestnika Prus Elektorskich dla pułkownika Wilhelma Patersona w sprawie dokonania dywersji przeciwko Szwedom i opanowania Elbląga” z 1659 roku.

Materiały wybrane do projektu zawierają między innymi materiały niemieckojęzyczne zabezpieczone po II wojnie światowej na terenach poniemieckich, m.in.: materiały przybliżające historię pułków piechoty i kawalerii, rozkazy wojskowe i wspomnienia uczestników działań wojennych, głównie z przełomu XVIII i XIX wieku.

Jednymi z ciekawszych materiałów kartograficznych włączonych do projektu są mapy związane z wojnami toczącymi się w XVII w. na terenach ówczesnych Niderlandów.

Całkowita wartość projektu i dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)