Obserwatorium na górze Pop Iwan – Etap II

Projekt „Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające,etap II” dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Beneficjentem projektu jest Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku. Wartość projektu wynosi 130 104,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania to 110 587,00 PLN.
Przedmiotem zadania jest realizacja II etapu prac konserwatorsko-zabezpieczających d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego im. Marszałka Piłsudskiego na górze Pop Iwan (Czarnohora, Ukraina). Jest to kontynuacja zadań realizowanych w latach 2011 i 2012.
Celem prac zaplanowanych w 2013 r. jest poprawa stanu konserwatorskiego oraz zabezpieczenie obiektu stanowiącego przykład dziedzictwa kulturowego i naukowego Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

W ramach II w etapu prac zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • odgruzowanie i oczyszczenie obiektu
  • uzupełnienie korony murów w rotundzie
  • wykonanie stropu w rotundzie
  • wykonanie klatki schodowej w korpusie głównym
Informacje źródłowe na temat Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronie: www.mkidn.gov.pl

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)