Obserwatorium na górze Pop Iwan

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku realizuje projekt pt. „Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – opracowanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-remontowej dla obiektu d. Obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego im. Marszałka Piłsudskiego na górze Pop Iwan (pasmo Czarnohory, obwód iwano-frankiwski, Ukraina) – obiektu będącego przykładem dziedzictwa kulturowego i naukowego Polski z okresu 20-lecia międzywojennego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przystosowania w przyszłości d. Obserwatorium do potrzeb współczesnej turystyki górskiej, a także przywrócenia mu niektórych funkcji badawczo-naukowych. Stworzy również podstawy do stworzenia na tym terenie bazy materialnej do prowadzenia dialogu młodzieży akademickiej i współpracy polsko-ukraińskiej. W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne ekspertyzy oraz sporządzony zostanie projekt wykonawczy w zakresie prac remontowo-konserwatorskich wraz z opracowaniem kosztorysów. Projekt realizowany jest w okresie 15.03.2011-15.12.2011 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)