Uroczyste przekazanie sprzętu szermierczego Korporacji Akademickiej „Sarmatia”

2 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie Korporacji Akademickiej „Sarmatia”, sprzętu szermierczego zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego ”Universitatis Varsoviensis”. Przekazanie sprzętu połączone było z inauguracją V edycji Stypendium Szermierczego K! „Sarmatia”.

Korporacja gościła na swej kwaterze przy ul. Brackiej w Warszawie, znamienitych gości. W imieniu Fundacji sprzęt szermierczy przekazał Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezes Zarządu Fundacji – Sławomir Sokołowski oraz członkowie kapituły Fundacji – dr Adrianna Bartnik i Jacek Persa. Korporację reprezentowało Prezydium Korporacji na czele
z Prezesem com! Konradem Kornelukiem, filistrzy, barwiarze i fuksy oraz uczestnicy
V edycji Stypendium Szermierczego.
Korporacja zaprezentowała na spotkaniu swoją tradycję i historię, zwyczaje oraz bogatą współczesną działalności w gronie studentów. Korporanci przybliżyli zaproszonym gościom swe obyczaje, pieśni i rytuał korporacyjny w zapomnianym
w realiach współczesności, języku łacińskim. Umiłowanie do tradycji i obyczajów rycerskich korporacji znajduje również swój wyraz we współczesności w formie uprawiania szermierki akademickiej.
Najważniejszą częścią spotkania było przekazanie Korporacji sprzętu szermierczego przez Prof. Tadeusza Tomaszewskiego Prorektora UW oraz Sławomira Sokołowskiego Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Przekazanie to połączone było
z pokazem szermierki akademickiej, w którym wzięli udział fechmistrz korporacyjny com! Marcin Michalski zwany w tradycji korporacyjnej magister paukandi oraz członkowie koła broni Korporacji. Dynamiczny pokaz spotkał się z wielkim zainteresowaniem JM Rektora, który czynnie uprawia szermierkę sportową.
Korporacja od kilku lat prowadzi projekt „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej”, który jest współfinansowany przez Fundację „Universitatis Varsoviensis”. Głównym jego założeniem, jest promowanie na Uniwersytecie tradycyjnych zajęć szermierczych. Fundacja uczestnicząc w tym projekcie ufundowała sprzęt o wartości 10 tys. zł.
„Sarmatia” jest jedyną w Polsce korporacją akademicką prowadzącą zajęcia ze szlachetnej odmiany szermierki akademickiej czyli Menzury, posiadając własną salę szermierczą i doświadczonych fechmistrzy. Stypendium szermiercze uprawnia studentów Uniwersytetu do bezpłatnego udziału w dwumiesięcznym kursie fechtunku. Osoby które zakwalifikowały się do programu otrzymują opiekę profesjonalnego fechmistrza oraz udostępniony jest sprzęt szermierczy i specjalna odzież ochronna.

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)